กลุ่มเจมาร์ท ผนึก บีนส์แอนด์บราวน์ เปิดตัว “Rabbit Walk” ต่อยอดธุรกิจแพลตฟอร์ม